Det moderne bestyrelsesarbejde kræver radikal nytænkning!

 

"....den øgede regulering af selskabernes forhold, internationaliseringen af kapitalmarkederne samt de stigende krav om indsigt fra bankernes side, er sammen med markante ændringer i markedsforhold og -strukturer med til at øge kompleksiteten for virksomhederne …

 

I dag ser vi tillige et stærkt øget fokus på værdiskabelse for selskabets aktionærer, på det strategiske fokus og klarsyn, på en bæredygtig ledelse, og ikke mindst på evnen til at eksekvere på kort og langt sigt.

 

Tilsammen betyder det, at der er sket en skærpelse af kravene til bestyrelsesarbejdet og til det enkelte medlems kompetencer… " jævnfør Michael Zøhner

Det moderne bestyrelsesarbejde kræver radikal nytænkning!

Michael Zøhner fungerer som en aktiv formand og menigt bestyrelsesmedlem i familieejede virksomheder med henblik på at sikre en løbende strategisk udvikling af virksomheden og en øget værdiskabelse for aktionærerne.

Strategi

En forudsætning for at udøve lederskab er at planlægning finder sted. Alene tankeprocesserne er værdifulde. Michael Zøhner lægger stor vægt på at gennemføre strategiske analyser og planlægningsopgaver, både i virksomheden og på tværs af værdikæden. Michael Zøhner medvirker endvidere til at skitsere mulige udviklingsretninger og ambitioner for virksomheden og sikre opfølgning på de strategiske prioriteter og ressourcer.

Værdiskabelse

Det er Michael Zøhners ambition at sikre et skarpt fokus på målstyring og værdiskabelse hos direktionen, herunder at de økonomiske præstationer er tilfredsstillende. Der efterstræbes altid en effektiv organisation, hvor ressourcerne er tilstrækkelige og kompetencerne står mål med ambitionsniveauet. Virksomhedens tarv er i højsædet.

 

Erfaring

Michael Zøhner har mange års erfaring fra ledelsesarbejde i globale virksomheder som LEGO, Danfoss og Arla Foods. Her har han blandt andet været ansvarlig for strategisk forretningsudvikling, tværgående forandringsopgaver, fusioner og virksomhedsopkøb samt økonomi- og finansfunktionen. Han har tillige arbejdet som strategikonsulent hos Accenture. I de seneste år har han været ansat som direktør med top- og bundlinjeansvar i adskillige mellemstore danske og internationale virksomheder, og han har stået bag flere succesfulde turn-arounds med efterfølgende store værdiskabelser for aktionærerne som resultat. Hans fokusområder har været salg, marketing, distribution, indkøb og produktion.

Referencer

Michael Zøhner har igennem de sidste 10 år været bestyrelsesformand og menigt bestyrelsesmedlem hos en række udvalgte danske virksomheder. P.t. varetager han flere bestyrelsesopgaver i danske og udenlandske virksomheder. Michael Zøhner er cand.merc og HD(R). Han har tillige gennemført Executive Education ved nogle af verdens førende uddannelsesinstitutioner, herunder Stanford University, IMD, Wharton Business School og Insead. Han har arbejdet og boet i USA, England, Sverige og Rusland.

 

INSEAD, EXECUTIVE
BOARD EDUCATION

Michael Zøhner har senest deltaget på INSEAD, Executive Board Education

 

??

Kontakt

Gå tilbage til forrige side

Klik på nedenstående link for at komme tilbage

 

Gå tilbage

 

 

Michael Zøhner

Birkedals Alle 15, 6700 Esbjerg

Mobil: +45 20 71 58 61

Email: michael.zohner@capitalix.dk