CASES

CAPITALIX har løst krævende og komplekse opgaver for et bredt udsnit af danske virksomheder, hvoraf flere agere internationalt. I denne sammenhæng har ønsket og ambitionen fra klienternes side været en markant forbedring af virksomhedens evne til at skabe værdi. 
"Creating Shareholder Value"  

FORBRUGSVARER

Mellemstor dansk vækst virksomhed med 500 millioner kroner i omsætning og i besiddelse af stærk og ledende markedsposition i Østeuropa (FMCG), hvor kunderne er blandt de største detailhandlere. Endvidere i besiddelse af produktionsfaciliteter i andre lande, hvor der dog savnes kritiske masse og konkurrencen er intens.

 

Hovedopgave

Turnaround og restrukturering af virksomheden med henblik på at fokusere på de områder, hvor der skabes størst økonomisk værdi. Sikre ejernes og finansielle institutioners opbakning til proces, strategi og finansielle målsætninger.

 

Resultat

Strategiplan udviklet (review) og virksomhedens produktion er efterfølgende lukket i udvalgte vesteuropæiske lande og disse transformeret til et handelsselskab, som køber varerne hos strategisk samarbejdspartner. Accelereret værdiskabelse i det østeuropæiske selskab ved at fokusere på lønsomme produkter og kunder.

 

"Virksomheden vil levere en voldsom resultatforbedring og kraftig forøget frit cash-flow i fremadrettet."

Møbelindustrien

Virksomheden er markedsleder inden for moderne og ergonomiske produkter i form af bl.a. hæve- og sænkeborde til private virksomheder (kontorlandskaber) og institutionsmarkedet. Markedspositionerne i Danmark var under pres, hvorimod virksomheden stod med unikke vækstmuligheder i USA. Den samlede omsætning udgjorde i underkanten af 100 millioner kroner på årsbasis og virksomheden havde produktion i Danmark og USA.  

 

 

Hovedopgave

Gennemføre "Business Review", herunder identificere forretningsmuligheder, formulere strategi for koncernen og det amerikanske selskab, præcisere økonomiske potentialer og udvikle handlingsplaner. Herigennem forbedre indtjeningsniveauet, så det står i forhold til kapitalstrukturen. Optimere værdisskabelsen så "exit" er en mulighed på sigt. 

 

Resultat

Strategiplan udviklet og eksekveret. Resultat før skat er forbedret signifikant og virksomhedens værdi er øget med et markant to-cifret millionbeløb i kroner på 24 måneder.

 

??

Kontakt