Hvem er vi

Hvem er vi

CAPITALIX er et mindre og specialiseret konsulentvirksomhed, som yder rådgivning omkring virksomhedens strategi samt rådgivning til virksomhedens ejere og topledere.

CAPITALIX fokuserer således entydigt på arbejde der relaterer til formulering af virksomhedsstrategier og tilhørende handlingsplaner. Dette med henblik på at skabe værdi for ejere og aktionærer. Udgangspunktet herfor er en tilgangsvinkel, som matcher topledelsens fokus og omdrejningspunkter.

CAPITALIX arbejder tæt sammen med finansielle institutioner, bestyrelse, direktion og ledelsen på at løse komplekse problemstillinger i relation til strategiformulering, restrukturering og turn-around, virksomheds-opkøb og -salg. Endvidere udarbejdes strategiske vurderinger af virksomhedens forretningsgrundlag og ikke mindst bæredygtighed (Business Reviews).

Vi leverer synlige resultater i form af forbedrede økonomiske præstationer med afsæt i en klar strategi og ambitiøse handlingsplaner. I denne sammenhæng bidrages der også til eksekveringen. Dette sker med afsæt i branche- og industrikendskab kombineret med en struktureret tilgang og metode til fakta-orienteret problemløsning, som også kendes fra de største internationale konsulentvirksomheder.

CAPITALIX arbejder typisk sammen med små og mellemstore danske virksomheder, som typisk er familie-ejede eller ejerledede. Virksomheder der agerer internationalt, men som typisk fokuserer på et regionalt marked, f.eks. Skandinavien, Tyskland og Benelux, Østeuropa eller Amerika.

CAPITALIX har på relativ kort tid opbygget et stærkt ry som et seriøst alternativ til de største internationale konsulenthuse, som arbejder med strategiudvikling samt restrukturering og turnaround. Dette baseret på evnen til at udvikle strategier, som skaber økonomisk værdi for ejere og aktionærer på kort og langt sigt.

 

??

Kontakt