Køb og salg af virksomheder

I forbindelse med virksomheders strategiprocesser vil topledelsen i mange tilfælde skulle tage stilling til ”buy” eller ”exit” af forretningsenheder eller i nogle tilfælde af hele virksomheden.

Køb og salg af virksomheder

I forbindelse med virksomheders strategiprocesser vil topledelsen i mange tilfælde skulle tage stilling til ”buy” eller ”exit” af forretningsenheder eller i nogle tilfælde af hele virksomheden. Sidstnævnte kunne være i i relation til generationsskifte af virksomheden.

CAPITALIX har ved flere lejligheder været involveret i blandet andet salg af virksomheder, forretningsenheder eller aktiver som led i restruktureringsinitiativer eller turn-arounds. I denne sammenhæng bidrages med:

  • Analyse af forretningsgrundlaget
  • Værdiansættelse
  • Identificering af potentielle købere
  • Forhandling
  • Due diligence

CAPITALIX arbejder i denne sammenhæng sammen med de tungeste rådgivere på det juridiske og skattemæssige felt i Danmark. Det være advokater og revisorer.

 

??

Kontakt